De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de beide stichtingen. Nico Pulskens is in het najaar 2017 teruggetreden als bestuurder, maar blijft actief verbonden met het werk voor het Hospice.

In februari 2016 is er een nieuw bestuur gekozen. Dit bestaat uit:

Ontmoet het team

 

maartenHallo, mijn naam is Maarten Oostenbrink. In het dagelijks leven ben ik algemeen directeur van Ludvig Svensson BV, dochteronderneming van een middelgroot Zweeds familiebedrijf. Al 130 jaar produceert het bedrijf textiel. Met de toepassingen van deze materialen wordt bijgedragen aan een beter leefklimaat in kantoren, zieken- en verpleeghuizen en in tuinbouwbedrijven over de hele wereld. Het bedrijf heeft vestigingen in Zweden, Amerika, China en Zuid Korea, Mexico en Zuid Afrika. In 2015 deed ik “leergang 9'' bij Hospice de Liefde. Mede door deze training werd ik geraakt door de manier waarop wij in de moderne westerse wereld omgaan met sterven en met name hoe dit anders zou kunnen. Hierom wil ik bijdragen aan de realisatie van een hospice in Rotterdam. Samen met vrijwilligers werf ik geld in mijn netwerk van bekenden, bij service-organisaties, bedrijven en fondsen. Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van 'Hospice de Liefde' samenwerken om voor de zomer van 2017 €500.000 bij elkaar te kunnen krijgen. Daarvoor is het leggen en onderhouden van contacten met potentiële geldgevers essentieel. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je me mailen: maarten.oostenbrink@ludvigsvensson.com

Maarten Oostenbrink zoekt vrijwilligers!

Wil jij Maarten komen helpen?

Maarten: “Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van 'Hospice de Liefde' samenwerken om voor de zomer van 2017 €500.000 bij elkaar te krijgen. Daarvoor is het leggen en onderhouden van contacten met potentiële geldgevers essentieel. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je me mailen: maarten.oostenbrink@ludvigsvensson.com

Nico PulskensHallo, mijn naam is Nico Pulskens. In het dagelijks leven ben ik directeur/eigenaar van Solid Trade BV, building solutions, in Rotterdam. Als boeddhist ben ik getroffen door het lijden van stervenden, en wil ik helpen dat lijden te verzachten door bij te dragen aan de realisatie van de hospice. Vanuit mijn ervaring met ‘bouwen’ en mijn organisatietalent zal ik op zoek gaan naar geschikte panden voor de hospice, en verzekeren dat Hospice de Liefde een zeer passend onderkomen krijgt. Op dit moment beoordelen wij een paar panden en onderzoeken we de mogelijkheden. Ik wil graag met een aantal vrijwilligers van 'de liefde' samenwerken om het ontwerp uit te werken en de realisatie voor te bereiden en uit te voeren. Ben je een ‘bouwer’ of heb je gevoel voor ruimtes dan kun je me mailen: n.pulskens@hotmail.com

Nico Pulskens zoekt vrijwilligers!

Wil jij Nico komen helpen?

Nico: “Op dit moment beoordelen wij een paar panden en onderzoeken we de mogelijkheden. Ik wil graag met een aantal vrijwilligers van 'de liefde' samenwerken om het ontwerp uit te werken en de realisatie voor te bereiden en uit te voeren. Ben je een ‘bouwer’ of heb je gevoel voor ruimtes dan kun je me mailen: n.pulskens@hotmail.com

WouterHallo, mijn naam is Wouter Groot. In het dagelijks leven ben ik directeur/eigenaar van Public Impact, een adviesbureau voor governance, finance en strategy voor organisaties met een maatschappelijke taak. Ik heb veel ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemen en bestuur in de zorgsector en wil van daaruit bijdragen aan de realisatie van de hospice. Ik ga me met name richten op het vinden van middelen die we nodig hebben voor de inrichting van de hospice en op het organiseren van een duurzame financiering. Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van ‘de liefde’ samenwerken om voor de jaarwisseling 2016/2017 alle contacten gelegd te hebben en de eerste aanvragen hebben ingediend. Als je belangstelling hebt om mij hiermee te helpen dan kun je me mailen: w.groot@publicimpact.nl

Wouter Groot zoekt vrijwilligers!

Wil jij Wouter komen helpen?

Wouter: “Ik ga me met name richten op het vinden van eenmalig geld, nodig voor de inrichting van de hospice, en op het regelen van een goede structurele subsidierelatie met het rijk. Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van 'de liefde' samenwerken om voor de jaarwisseling 2016/2017 alle contacten gelegd te hebben en de eerste aanvragen te hebben ingediend. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je me mailen: w.groot@publicimpact.nl

Ernst KleisterleeHallo, mijn naam is Ernst Kleisterlee. In het dagelijks leven ben ik actief voor een aantal maatschappelijke, religieuze en politieke instellingen. In mijn persoonlijke leven heeft de dood een belangrijke rol gespeeld, en heb ik ervaren dat het boeddhisme mij helpt om verlies en dood met minder angst tegemoet te treden. Die ervaring wil ik graag delen met niet-boeddhisten, en dat is de bron van het initiatief tot hospice de liefde. Ik wil bijdragen aan de realisatie van de hospice, door het initiatief publicitair onder de aandacht te blijven brengen, en door de Leergangen voor vrijwilligers te blijven organiseren. Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van 'de liefde' samenwerken om voor de jaarwisseling 2016/2017 de website en onze FB aan te passen, een groot sponsoring-event in mei 2017 te organiseren en de nieuwe Leergang (nr. 10) in maart 2017 van start te laten gaan. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je me mailen: ekleisterlee@gmail.com

Ernst Kleisterlee zoekt vrijwilligers!

Wil jij Ernst komen helpen?

Ernst: “Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van 'de liefde' samenwerken om voor de jaarwisseling 2016/2017 de website en onze FB aan te passen, een groot sponsoring-event in mei 2017 te organiseren en de nieuwe Leergang (nr. 10) in maart 2017 van start te laten gaan. Als je voor een van deze onderwerpen belangstelling hebt kun je me mailen: ekleisterlee@gmail.com