Met een hart van goud

We kunnen onze leergangen niet geven zonder de inzet van veel vrijwilligers. Mensen die in de leergangen optreden als trainers, facilitators en gastvrouwen&gastheren. Maar er zijn nog meer vrijwilligers achter de schermen actief.

Het bestuur van hospice de liefde werkt al collectief en zet de grote lijnen uit, bepaalt de missie, visie en het te voeren beleid.

Hospice-de-Liefde-liefdevol-voedsel-bereiden

fotografie: Lucy Lambriex

Verder zorgt ons webteam voor de website.