Giften en donaties

Hospice de Liefde werft en traint vrijwillige stervensbegeleiders, die we uitzenden naar mensen in de laatste levensfase in palliatieve afdelingen, hospices en in de thuissituatie. We streven daarnaast naar een eigen hospice in 2013, waarin we aandacht, openheid en compassie in al ons handelen centraal kunnen stellen. We doen ons vrijwilligerswerk zonder overheidssteun, en zijn geheel afhankelijk van giften.

Hospice-de-Liefde

fotografie: Lucy Lambriex

Je kunt ons steunen door vriend van ons hospice* te worden.

Je gift kun je overmaken op rekeningnummer 784915814, t.n.v. Stichting Vrienden van het Hospice de Liefde, o.v.v.: ‘vriend van het hospice’. Vanaf februari 2014 gebruik je dit nummer: IBAN NL 15 TRIO 0784 9158 14.
Onze stichting heeft een ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen: je giften zijn mogelijk aftrekbaar van de belasting.

* Vrienden van Hospice de Liefde die € 100,- of meer per jaar doneren worden uitgenodigd voor onze jaarlijkse vriendenretraite dag.