Nieuwsbrief november 2016


Nieuw bestuur: hospice de liefde op 1 december 2017 open!

Per 1 maart 2016 is een nieuw bestuur aangetreden voor hospice de liefde. De kern ervan wordt gevormd door drie Rotterdamse ondernemers en een oude bekende: zij stellen zich hieronder (opnieuw) aan u voor.

Hospice de liefde 

Een hospice in Rotterdam vanuit boeddhistische inspiratie, voor iedereen die in een mooie, waardige en vriendelijke omgeving wil sterven! Binnen de traditionele stromingen van het boeddhisme staan leven en sterven centraal in de leringen. In de Westerse wereld is de dood voor een groot deel uit het leven gebannen. We zien echter dat de laatste decennia een omslag heeft plaatsgevonden. Veel mensen houden zich weer bezig met de dood en het sterven en bereiden zich vanuit een spirituele interesse op de laatste levensfase voor: zij zien hierin een uitdaging tot spirituele groei! Spirituele groei betekent hier het leven leren loslaten. Het is de missie van stichting Hospice De Liefde om in dit proces ondersteuning te bieden. Als eerste stap willen we een hospice met zes bedden realiseren.

bloementuin

Thuiszorgorganisaties: behoefte aan hospices!

Het bestuur van de hospice sprak met de leiding van enkele thuiszorgorganisaties. Zij hebben ons gezegd, dat zij ons initiatief maatschappelijk wenselijk en financieel haalbaar achten, en dat zij ons daarom graag zullen helpen met het leveren van hoogwaardige zorg.

Pand in zicht

Het bestuur van de hospice is in gesprek met een fonds, dat een aantal panden voor sociale doeleinden exploiteert. Een daarvan is een prachtig verbouwd historisch pand in Rotterdam, met een grote tuin, dat zeer geschikt is voor ons doel. Het fonds heeft zich bereid getoond dit pand aan de hospice te verhuren. We praten nu over de gewenste verbouwing en inrichting.

_rooflights-a742

Per 1/12/17 open

Het nieuwe bestuur wil uiterlijk per 1 december 2017 een hospice met zes bedden operationeel hebben. Het denkt dan per jaar ca 50 mensen in de laatste levensfase te kunnen opvangen.

Nieuw bestuur stelt zich voor

maartenHallo, mijn naam is Maarten Oostenbrink. In het dagelijks leven ben ik algemeen directeur van Ludvig Svensson BV, dochteronderneming van een middelgroot Zweeds familiebedrijf. Al 130 jaar produceert het bedrijf textiel. Met de toepassingen van deze materialen wordt bijgedragen aan een beter leefklimaat in kantoren, zieken- en verpleeghuizen en in tuinbouwbedrijven over de hele wereld. Het bedrijf heeft vestigingen in Zweden, Amerika, China en Zuid Korea, Mexico en Zuid Afrika. In 2015 deed ik “leergang 9” bij Hospice de Liefde. Mede door deze training werd ik geraakt door de manier waarop wij in de moderne westerse wereld omgaan met sterven en met name hoe dit anders zou kunnen. Hierom wil ik bijdragen aan de realisatie van een hospice in Rotterdam. Samen met vrijwilligers werf ik geld in mijn netwerk van bekenden, bij service-organisaties, bedrijven en fondsen. Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van ‘Hospice de Liefde’ samenwerken om voor de zomer van 2017 €500.000 bij elkaar te kunnen krijgen. Daarvoor is het leggen en onderhouden van contacten met potentiële geldgevers essentieel. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je me mailen: maarten.oostenbrink@ludvigsvensson.com

Nico PulskensHallo, mijn naam is Nico Pulskens. In het dagelijks leven ben ik directeur/eigenaar van Solid Trade BV, building solutions, in Rotterdam. Als boeddhist ben ik getroffen door het lijden van stervenden, en wil ik helpen dat lijden te verzachten door bij te dragen aan de realisatie van de hospice. Vanuit mijn ervaring met ‘bouwen’ en mijn organisatietalent zal ik op zoek gaan naar geschikte panden voor de hospice, en verzekeren dat Hospice de Liefde een zeer passend onderkomen krijgt. Op dit moment beoordelen wij een paar panden en onderzoeken we de mogelijkheden. Ik wil graag met een aantal vrijwilligers van ‘de liefde’ samenwerken om het ontwerp uit te werken en de realisatie voor te bereiden en uit te voeren. Ben je een ‘bouwer’ of heb je gevoel voor ruimtes dan kun je me mailen: n.pulskens@hotmail.com

WouterHallo, mijn naam is Wouter Groot. In het dagelijks leven ben ik directeur/eigenaar van Public Impact, een adviesbureau voor governance, finance en strategy voor organisaties met een maatschappelijke taak. Ik heb veel ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemen en bestuur in de zorgsector en wil van daaruit bijdragen aan de realisatie van de hospice. Ik ga me met name richten op het vinden van middelen die we nodig hebben voor de inrichting van de hospice en op het organiseren van een duurzame financiering. Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van ‘de liefde’ samenwerken om voor de jaarwisseling 2016/2017 alle contacten gelegd te hebben en de eerste aanvragen hebben ingediend. Als je belangstelling hebt om mij hiermee te helpen dan kun je me mailen: w.groot@publicimpact.nl

Ernst KleisterleeHallo, mijn naam is Ernst Kleisterlee. In het dagelijks leven ben ik actief voor een aantal maatschappelijke, religieuze en politieke instellingen. In mijn persoonlijke leven heeft de dood een belangrijke rol gespeeld, en heb ik ervaren dat het boeddhisme mij helpt om verlies en dood met minder angst tegemoet te treden. Die ervaring wil ik graag delen met niet-boeddhisten, en dat is de bron van het initiatief tot hospice de liefde. Ik wil bijdragen aan de realisatie van de hospice, door het initiatief publicitair onder de aandacht te blijven brengen, en door de Leergangen voor vrijwilligers te blijven organiseren. Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van ‘de liefde’ samenwerken om voor de jaarwisseling 2016/2017 de website en onze FB aan te passen, een groot sponsoring-event in mei 2017 te organiseren en de nieuwe Leergang (nr. 10) in maart 2017 van start te laten gaan. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je me mailen: ekleisterlee@gmail.com

 

Maarten Oostenbrink zoekt vrijwilligers!

Wil jij Maarten komen helpen?

Maarten: “Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van ‘Hospice de Liefde’ samenwerken om voor de zomer van 2017 €500.000 bij elkaar te krijgen. Daarvoor is het leggen en onderhouden van contacten met potentiële geldgevers essentieel. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je me mailen: maarten.oostenbrink@ludvigsvensson.com

 

Nico Pulskens zoekt vrijwilligers!

Wil jij Nico komen helpen?

Nico: “Op dit moment beoordelen wij een paar panden en onderzoeken we de mogelijkheden. Ik wil graag met een aantal vrijwilligers van ‘de liefde’ samenwerken om het ontwerp uit te werken en de realisatie voor te bereiden en uit te voeren. Ben je een ‘bouwer’ of heb je gevoel voor ruimtes dan kun je me mailen: n.pulskens@hotmail.com

 

Wouter Groot zoekt vrijwilligers!

Wil jij Wouter komen helpen?

Wouter: “Ik ga me met name richten op het vinden van eenmalig geld, nodig voor de inrichting van de hospice, en op het regelen van een goede structurele subsidierelatie met het rijk. Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van ‘de liefde’ samenwerken om voor de jaarwisseling 2016/2017 alle contacten gelegd te hebben en de eerste aanvragen te hebben ingediend. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je me mailen: w.groot@publicimpact.nl

 

Ernst Kleisterlee zoekt vrijwilligers!

Wil jij Ernst komen helpen?

Ernst: “Ik wil graag met een of twee vrijwilligers van ‘de liefde’ samenwerken om voor de jaarwisseling 2016/2017 de website en onze FB aan te passen, een groot sponsoring-event in mei 2017 te organiseren en de nieuwe Leergang (nr. 10) in maart 2017 van start te laten gaan. Als je voor een van deze onderwerpen belangstelling hebt kun je me mailen: ekleisterlee@gmail.com

Binnenkort eerste uitgifte obligaties van de Liefde!

Voor de start van een hospice is veel geld nodig. Daarom gaat ‘de liefde’ binnenkort obligaties (leningen) uitgeven. We vragen deelnemers een lening aan de hospice te verstrekken, en tegelijkertijd een schenkingsovereenkomst met ons aan te gaan. Binnenkort meer hierover!

obligatie

Nieuw logo en briefpapier gesponsord door Ludwig Svensson BV

Jullie hebben in deze Nieuwsbrief ons nieuwe logo kunnen bewonderen. Wij vinden dat het de missie van de hospice goed weergeeft, en fris en professioneel oogt. Het werd ontwikkeld door het Rotterdamse communicatiebureau Campagne, en gesponsord door Ludwig Svensson BV. Wij zijn beide erg dankbaar voor hun steun! svensson-logo

 

Sterven is een onlosmakelijk en zinvol deel van ons leven/in het licht van ons afscheid wordt ieder moment onvervangbaar/ieder blad dat valt, raakt ons rechtstreeks in het hart