Bijdragen van Jancees Brinkers

Samenwerking met zorginstelling Laurens


Maandag 2 december is de samenwerkingsovereenkomst met zorginstelling Laurens Thuiszorg ondertekend. Mevrouw Geertje Morée van Capellen deed dat namens Laurens Thuiszorg en Mevrouw Edith Weijnen namens Stichting Hospice de Liefde. Vanaf 1 maart gaan verpleegkundigen via Laurens bij ons hospice aan de slag. Daarmee voldoen we aan de eis van zorgverzekeraars om professionele verpleegkundige zorg ‘in...