Jaarverslag over 2015


In 2015 hebben bestuur en vrijwilligers van ‘Stichting Vrienden van het hospice de liefde’ zich op drie zaken geconcentreerd:   het voorbereiden, geven en afronden van de negende leergang van vrijwilligers het schrijven en testen van een nieuw bedrijfsplan het vormen van een nieuw bestuur Jaarverslag - 2015

Activiteitenverslag 2015, en voornemens voor 2016


In 2015 heeft hospice de liefde zich op twee zaken geconcentreerd: 1. Het voorbereiden en geven van de negende training 'stervensbegeleiding'. Deze vond plaats in het voorjaar van 2015: 12 deelnemers hebben zich verspreid over zes dagen bekwaamd in het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase. Deelnemers: bedankt! Mogen vele zieken en stervenden gebruik...

Mijn idee


…and every dew drop contains the reflection of all the others… De droom Ik droom van een netwerk van mensen. Mensen die zich inzetten voor kwetsbare mensen: ouderen, zieken, stervenden, gevangenen, dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten… En dat doen op basis van een persoonlijk pad, gemotiveerd door een verlangen naar leven in aandacht, openheid en compassie. Mensen die gelijkwaardigheid...

Activiteiten en voornemens


Activiteitenverslag 2014/voornemens 2015. In 2014 heeft de Stichting opnieuw een leergang stervensbegeleiding (nummer 8) verzorgd. Aan deze leergang namen 11 vrijwilligers deel. De leergang van zes dagen werd verzorgd door drie facilitators, die hun werk om niet deden. Een aantal vrijwilligers uit vorige leergangen verzorgden de logistiek en catering. In 2015 wil de stichting twee leergangen...

Activiteiten 2013


In 2013 trainden we 25 vrijwillige stervensbegeleiders. We zetten hen in op verschillende locaties, met de grootste inzet op de palliatieve afdeling 'De Brug' van Humanitas. Zij hielpen in dit jaar meer dan 40 mensen in de laatste levensfase. We organiseerden voor onze vrijwilligers terugkomdagen, avonden en een aantal themabijeenkomsten. Daarnaast bereidden we de...