Vacatures

Momenteel wordt er (achter de schermen) hard gewerkt aan de inrichting en realisatie van Hospice de Liefde. Hoewel we goed op weg zijn moet er (juist nu) veel werk verzet worden om het hospice daadwerkelijk vorm te geven. Momenteel zijn we op zoek naar vrijwilligers voor:

 

De werkgroep “inrichting en vormgeving gebouw”:

Voor deze werkgroep zoeken wij vrijwilligers die technische kennis hebben om namens het hospice het bouwproces goed kunnen begeleiden. Maar ook personen helpen bij de inkoop van de benodigde inventaris en installaties.

 

De “buurtwerkgroep”:

Doel van deze werkgroep is velerlei zoals:

  1. contacten leggen met: bewonersvereniging(en), middenstandsvereniging(en), parochies, protestante gemeenten en andere religieuze/levensbeschouwelijke groepen.
  2. vrijwilligers werven (in de buurt) voor: tuinonderhoud, koken, schoonmaken.
  3. ‘open huis’ garanderen: alle wijkbewoners zijn welkom.

 

De werkgroep “communicatie en ICT”:

Deze werkgroep doet de inrichting en het beheer van de hard- en software en andere noodzakelijke functionele ICT middelen. Maar ook het beheer van de website, facebook, twitter, nieuwsbrieven.

 

Specifieke Vacature(s)

Huisarts

Voor de stichting hospice de Liefde is er in het bestuur behoefte aan een bestuurslid die als huisarts werkzaam is (geweest), met name om de nodige medische kennis binnen het bestuur te verhogen.

Fondsenwerver(s)

Voor de stichting Vrienden van hospice de Liefde worden er bestuursleden gezocht welke zich de komende jaren in gaan zetten voor het werven van de benodigde fondsen om de exploitatie van de het hospice te garanderen.

Mocht u zich als vrijwilliger aan willen melden dan kunt u het formulier op deze pagina gebruiken.

Aanmelden als vrijwilliger


Werkgroep “inrichting en vormgeving gebouw”Werkgroep “buurtwerkgroep”Werkgroep “communicatie en ICT”Vacature “Bestuursfunctie Huisarts”Vacature “Bestuursfunctie Fondsenwerving”Vrijwilliger algemeen