Trainers en overige facilitators

Ernst Kleisterlee
  Ernst Kleisterlee
  Gerdy van Bellen
   Gerdy van Bellen

   Facilitators

   Zoals ook in vorige leergangen gebeurd is zullen zij weer 1 of meerdere facilitators met specifieke kennis en vaardigheden uitnodigen voor onderdelen van de leergang.